1. Członek klanu [ES] nie może należeć do innego klanu.

 2. Najwyższą władzą w klanie jest "Wielka Rada" (zwana dalej WR), w skład której wchodzą Admirałowie i Imperator.

 3. Imperator jest tylko jeden, nie ma zwierzchnika i jest niezmienny, w każdej drużynie może być tylko jeden Admirał w tym Wielki Admirał, który jest niezmienny i zajmuje się sprawami technicznymi.

 4. Admirałem może zostać każdy kto będzie się wyróżniał (nie tylko w grze) ale w całości życia klanu i zostanie uznany przez innych członków (zostanie wybrany)

 5. Były Admirał zostaje Lordem bez prawa głosu w WR. Tytuł LORD jest tytułem honorowym.

 6. Admirałowie mają obowiązek prowadzenia treningów ze swoją drużyną, umawiania spotkań klanowych oraz udzielania się aktywnie w życiu klanu.


 7. Admirałowie mogą nagradzać i karać swoich zawodników, nadając wyższy tytuł lub degradując.

 8. Członkowie klanu mają obowiązek używania przed xywką skrótu [ES].

 9. Członkowie drużyn mają obowiązek słuchać poleceń swojego Admirała.

 10. Członkowie klanu mają obowiązek godnie go reprezentować i bronić jego dobrego imienia oraz honoru.

 11. Członkowie nie przestrzegający kultury i przynoszący hańbę swoim zachowaniem, karani będą degradacją a w następstwie usunięciem z klanu.

 12. Chętni do wstąpienia w szeregi klanu powinni mieć chęć do grania, stały dostęp do Internetu i czas na granie.

 13. Aby wstąpić do klanu należy wypełnić formularz lub skontaktować się z admirałem.

 14. O przyjęciach do klanu decyduje Admirał, a w szczególnych przypadkach WR. Przed przyjęciem do klanu kandydat powinien przejść test swoich umiejętności, w terminie i na serwerze wyznaczonym mu przez przyjmującego go Admirała.

 15. Każdy gracz który zostanie przyjęty, staje się pełnoprawnym członkiem klanu [ES].

 16. Jeśli zawodnik trzy razy z rzędu nie stawi się na wyznaczonym treningu, zostaje zdegradowany.

 17. Każdy ma prawo wystąpić z klanu, bez podania powodu.

 18. Po odejściu od klanu możliwy jest powrót w jego szeregi, tylko i wyłącznie za zgodą WR.

 19. WR zastrzega sobie prawo do zmiany zasad.